Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2012

salomea
Reposted frommeren meren viacats cats

August 23 2012

salomea
Sand, under a 250x microscope

July 26 2012

salomea
Reposted fromwanad wanad viavestige vestige
salomea
Istnieją książki, po przeczytaniu których ma się uczucie, że jest się bardziej inteligentnym niż przedtem. Nie wiadomo jednak, dlaczego...
— "188 dni i nocy"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianienasycenie nienasycenie
salomea
(...) Wstać rano, zrobić przedziałek i się odpieprzyć od siebie. Czyli nie mówić sobie: muszę to, tamto, owo, nie ustawiać sobie za wysoko poprzeczki i narzucać planów, którym nie można sprostać. Bez egoizmu, ale bardzo starannie, dbać o siebie i swoje własne uczucia. Poświęcać się temu co sprawia przyjemność. Ja zapisuje rano, co mam zrobić. A chwilę potem skreślam połowę. To bardzo ważne, by siebie samego nie nastawiać na dzień czy na całe życie tak ambitnie, że niepowodzenie będzie nieuniknione. Jeśli człowiek chce za dużo osiągnąć, zaplanować, zrealizować, to jest stale z siebie niezadowolony. A może po to, by być z siebie zadowolonym, wystarczy robić rzeczy, które są potrzebne, godziwe, warte, dobre, bez wymagania od siebie więcej, niż można osiągnąć.
— Prof. Wiktor Osiatyński

July 19 2012

salomea
salomea

July 10 2012

salomea
Lustrafjord, Norway via Jesper Hauge
Reposted fromginkgo ginkgo viawonderfulnature wonderfulnature
salomea
3862 d607 500
Ophelia by John Everett Millais (detail)
Reposted frometerycznie eterycznie viapaintings paintings
salomea
Untitled watercolor by Mucha, date unknown.
Reposted fromcelaeno celaeno viatea tea
salomea
Reposted fromigafiga igafiga viaNails Nails

June 20 2012

salomea
4318 9082
Reposted frominflrscnc inflrscnc viapaintings paintings
salomea
salomea
8597 4f94
*.*
Reposted fromobliviate obliviate viaNails Nails
salomea
3751 3a59
Reposted fromkatvont katvont viabookart bookart
salomea
Reposted fromolgazet olgazet viatea tea

June 19 2012

salomea
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...
— Sienkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl